Фінансові інструменти

 

SFII має безпрецедентну можливість використати будь-який наявний фінансовий інструмент для полегшення фінансування проекту будь-якого розміру в будь-якій галузі. Нижче наведено деякі з найпопулярніших фінансових інструментів на SFII:

 

 

Власний капітал

Акціонерний капітал - фінансування - це процес залучення капіталу шляхом продажу акцій підприємства. Фінансування власного капіталу по суті стосується продажу частки власності для залучення коштів для комерційних цілей.
 

 

Боргові інструменти

Боргові інструменти - види боргових інструментів включають векселі, облігації, облігації, сертифікати, іпотечні кредити, орендні договори або інші угоди між кредитором і позичальником. Ці інструменти дозволяють учасникам ринку легко переносити право власності на боргові зобов'язання з однієї сторони на іншу
 

 

Мезонін Фінансування

Мезонінне фінансування - це гібрид фінансування боргу та акціонерного капіталу, який дає кредитору право на перетворення права власності або власного капіталу на компанію у випадку невиконання зобов'язань після того, як кошти виплачуються венчурній компанії та інші старшим кредиторам
 

 

Конвертовані інструменти

Конвертовані інструменти - це облігація з можливістю для власника обміняти облігації на "нові" акції звичайних компаній-емітентів на визначених умовах. Вони включають період конверсії та коефіцієнт конверсії. Перехідний період - це період, протягом якого облігація може бути конвертована у акції
 

 

Сек'юритизація дебіторської заборгованості

Сек'юритизація дебіторської заборгованості - організація може перетворити свою дебіторську заборгованість на готівку одночасно шляхом сек'юритизації дебіторської заборгованості. Сек'юритизація може призвести до надзвичайно низької процентної ставки для суб'єкта емісії, оскільки цінні папери підкріплені ліквідною формою забезпечення (тобто дебіторською заборгованістю)
 

 

Лізинг обладнання

Лізинг обладнання - оренда є, по суті, розширеною угодою про оренду, згідно якої власник обладнання дозволяє користувачеві експлуатувати чи іншим чином використовувати обладнання в обмін на періодичні лізингові платежі. У термінології лізингу власник є лізингодавцем, користувач є орендарем
 

Юридична експертиза

 

Оперуємо достовірною інформацією

При прийомі проектів ми проводимо сумлінний та точний аналіз їх показників. Наведені нижче вимоги мають на меті визначити основну оцінку бізнесу чи інноваційної ідеї. Ці вимоги – свідчення того, наскільки важливим для нас є розуміння точності, прозорості та відкритості. Завдяки їм, ми маємо довіру і з боку інвесторів

Ми – когерентні зі своїми вимогами

Добросовісність  та прозорість – для нас не просто слова. Це той фундамент, який формує довіру і до нас. Перший крок, що здійснюється при оцінці нових проектів -  співставність вимогам, що подані нижче. Проекти переглядаються з використанням наявних джерел та відкритих баз даних, утому числі і Держкомстату України. У деяких випадках, проводиться більш детальна оцінка, включаючи, при необхідності, допомогу зовнішніх консультантів. Ретельне вивчення структури власності відповідних юридичних осіб, а також бенефіціарних відносин, дає нам можливість зрозуміти мотивацію та юрисдикцію   кожного учасника. Прозорість та відкритість – є надзвичайно важливими для нас. Крім того, досліджуються організації,  що пов'язані з проектом, а також формальні зв`язки  для оцінки питань, що стосуються цілісності бізнес-ідеї та репутації.

Джерела капіталу

Державна інноваційна фінансова кредитна установа пропонує особливу платформу для фінансування, яка відповідає потребам сучасних компаній

Ми можемо запропонувати широку лінійку фінансових інструментів для задоволення унікальних потреб будь-якого бізнесу. Досвід наших спеціалістів у поєднанні з унікальними інструментами забезпечують повний контроль над процесом надання коштів. В результаті клієнти мають оптимальні та найбільш прийнятні фінансові рішення, реалізація яких обов`язково приводить до успіху проекту.

Кредитування на основі власних коштів: бізнес-позики на основі активів  для компаній.

Лізинг - надання лізингу обладнання та фінансування рішень середніх та великих корпоративних компаній;

Консорціумне кредитування Фінансування муніципальних та державних проектів за рахунок залучення коштів від провідних інвестиційних гравців з усього світу;

Залучення іноземних інвестицій та участь SFII як співінвестора. Поєднання інтересів інвестора, що зацікавлений у веденні бізнесу в Україні, та розробника-компанії .При цьому SFII має можливість інвестувати до 10% з власних фінансових ресурсів;

Фінансова підтримка суб`єктів господарювання. Ми розглядаємо проблеми, з якими стикаємося власники малого бізнесу, і надаємо швидкі кредитні рішення із спрощеними процесами застосування, схвалення та закриття

Адміністративна підтримка

 

Надійний гід

Україна – країна з особливостями, які притаманні всім пострадянским державам. Процес  становлення прозорих правил гри та інтеграції в європейський бізнес світ – є незворотнім курсом, який, тим не менше потребує деякого часу. До нашої  сфери спеціалізації  включається  служба  адміністративної підтримки.  Ми, як державний орган, маємо юридичні   можливості  та досвід надання комплексного набору служб адміністративної підтримки, розробленої відповідно до організаційних потреб, цілей, місії та вимог інвестора. Маючи зв`язки з усіма державними владними інститутами, ми надаємо свої послуги по всій країні у таких сферах як юридична, землеупорядна, енергетична, інфраструктуран та сфері місцевого самоврядування.

Ми виступаємо надійним лоббі інтересів  іноземного інвестора в будь-якому місті чи селі України. Це – принципова позиція.

Намагаючись знизити бюрократичний тиск, ми працюємо  над допомогою у формуванні дозволів, запитів та узгодженнь  з місцевою владою.

Маючи потужну команду професійних юристів, ми надаємо підтримку у обгрунтуванні та пояснення законів та постанов, що стосуються ведення бізнесу на місцях.

Користуючись унікальним юридичним статусом, ми маємо можливість «заводити» грошові маси в Україну від іноземних інвесторів  - без додаткових перевірок та обмежень, які сформовані Національним банком України – основним регулятором фінансових послуг.

Скористатись грантом або допомогою – теж не проблема, якщо ваши партнером стане наша Установа. 

Крім того  для забезпечення ефективності та узгодженості  комунікації з державними місцевими органами, ми сформували і розробили високі заходи контролю якості.

 Ми надаємо  цілодобову  підтримку ваших цілей, ідей та капіталу

 

Інвестиції та управління проектами

 

Управління інвестиціями та проектами

Ми прагнемо  забезпечити  значні та довгострокові показники  інвестицій, а також сервіс та реалізацію повного  комплексу  рішень з управління інвестиціями та проектами  з потужної клієнтської бази, до якої входять інвестиційні фонди, корпорації та приватні особи  з усього світу.

Щодня ми комунікуємо  з компаніями, які стикаються з проблемами та можливостями -  починаючи від того, яким чином інвестувати гроші в українські проекти, закінчуючи питанням пошуку спеціалістів та локацій для проекту. Специфічні потреби варіюються,  терміни відрізняються. Тим не менше, у наших клієнтів є спільна потреба  - бажання працювати з організацією, яка розуміє, що для успіху важливо мати не лише фінансові перспективи, але й надійного партнера в особі Української Держави. Ми  надаємо підтримку рішенням, які допоможуть досягти довгострокових та короткострокових цілей у впровадженні інноваційного бізнесу . Ми допомагаємо перетворити український ринок на «свою» зрозумілу територію, а також сприяємо прийняттю  обґрунтованого рішення щодо  інвестування у певний проект.

Це ми. Ми тут, щоб з'єднати вас з тим, хто має ідеї для досягнення вашого бачення. Це так просто.

Інструментарій для оптимального рішення

Розуміння ваших стратегічних потреб  є  для нас відправною точкою створення інструментарію. Це  допомагає нам з'єднати вас із капіталом, що підвищує кваліфікацію на боргах та фондових ринках, які можуть бути використані для розширення та вдосконалення вашої компанії.

Ми –поруч. І так буде завжди

Супровід та управління проектами – буде завжди найбільшим пріоритетом для нас як вашого партнера

  • Ми відберемо для вас найкращі проекти та інформацію, завдяки чому вкладення – будуть успішними. Супровід, який здійснюватиметься на початку співпраці – це незмінний атрибут бачення партнерства та ролі іноземного інвестора в Україні.
  • Ми чинитимемо підтримку реалізації вибраного вами проекту всіма можливими інструментами. Адміністративна підтримка на місцях, вирішення спірних питань та участь на кожному етапі становлення вашого бізнесу – це те, на що може розраховувати інвестор.
  • Реалізація проекту – для нас стане лише початком співпраці. Контроль за функціонуванням, збереження первинних умов та опіка над кожним вузлом проекту  - всі ці аспекти зроблять ведення бізнесу спокійним та прогнозованим.

Україна – унікальний інвестиційний ринок

Бізнес-клімат  цієї країни по справжньому особливий.  Існують ризики та культурні відмінності, є певні правила та закони. Але з нашими  знаннями, можливостями та перспективою,  - ми впевнені в успіху кожного вашого рішення.