Українська компанія Readlax створила ефективний додаток для тренування мізків
August 9, 2019
Український стартап створив нейромережу, яка відтворює голос будь-якої людини
August 12, 2019

МИ ЗАЛУЧАЄМО ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПІДТРИМУЄМО ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ!

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ), утворена згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність”, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державною установою. Засновником ДІФКУ є Держава в особі Кабінету Міністрів України.
Офіційне найменування Установи:
українською мовою: повне – Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, скорочене – ДІФКУ;
англійською мовою: повне – State Finance Institution for innovations, скорочене – SFII.
🌐 Місцезнаходження Установи:01601, м. Київ-601, вул. Богдана Хмельницького, 65б.
ДІФКУ утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника.
Основними завданнями #ДІФКУ:
☝️організація на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів і програм для їх фінансової підтримки;
☝️фінансування інноваційних та інвестиційних проектів і програм за рахунок коштів державного бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного та інвестиційного розвитку національної економіки;
☝️розроблення та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру;
супроводження інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснення контролю за ефективною їх реалізацією і цільовим використанням суб’єктами інноваційної діяльності наданих Установою коштів;
☝️налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України і реалізація спільних інноваційних та інвестиційних проектів і програм;
☝️участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності.
-ДІФКУ проводить обстеження і дослідження потенційних об’єктів інноваційної та інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інноваційних та інвестиційних проектів і програм на договірній основі;
-ДІФКУ організовує відбір інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснює пошук їх виконавців та інвесторів як в Україні, так і за її межами, зокрема на конкурсних засадах, і бере участь у реалізації зазначених проектів і програм;
-ДІФКУ бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності та інвестицій;
-ДІФКУ забезпечує управління і супроводження інноваційних та інвестиційних проектів і програм;
-ДІФКУ готує висновки і пропозиції щодо доцільності залучення іноземних кредитів та інвестицій, зокрема під державні гарантії;
-ДІФКУ забезпечує пошук потенційних інвесторів і кредиторів для вітчизняних суб’єктів господарювання, надає послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інноваційних та інвестиційних проектів і програм;
-ДІФКУ реалізує спільні з іноземними інвесторами інноваційні та інвестиційні проекти і програми;
-ДІФКУ організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони;
-ДІФКУ організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів у сфері інноваційної діяльності та інвестицій;
-ДІФКУ – є найбільшою платформою взаємодії з стейкхолдерами інноваційної та інвестиційної інфраструктури України.
З 1 січня 2019 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою реалізують експериментальний проект з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків Фонд_підтримки_винаходів_Мінекономрозвитку відповідно до статті 38 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та статті 30 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.
Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, пов’язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору.
Під час реалізації експериментального проекту Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку державне стимулювання спрямовується на:
створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності;покращення інвестиційного клімату в Україні.
Офіційний сайт ДІФКУ – sfii.gov.ua, тел+380443540470, office@difku.gov.ua